تعرفه واحد گشت

تعرفه اتوبوس های درون شهری

که شامل اتوبوس های اسکانیا C9 و نیز O457 می باشد و تعرفه آنها برای مناطق شهر تهران تا بهشت زهراء شامل سه ساعت اولیه چهارصد و پنجاه هزار تومان و ساعات مازاد به ازای هر ساعت یکصد و پنجاه هزار تومان بوده و در صورت کنسلی سفارش تا دوساعت قبل از اعزام اتوبوس مورد تقاضا مبلغ سیصد هزار تومان هزینه کنسلی می باشد.

متاسفانه بعضی از مجموعه غیر مجاز با در اختیار قرار دادن این تیپ اتوبوس ها بعنوان اتوبوس تشریفات از متقاضیان  کرایه اضافه دریافت می نمایند.

تعرفه اتوبوس های برون شهری (تشریفات)

که شامل اتوبوس های برون شهری مثل اسکانیا کلاسیک- اسکانیا مارال- ولوو- رنو- ام آ اِن- بنز می باشد.

تعرفه واحدگشت

اتوبوس های گروه فوق دارای ظاهر بروز تری بوده و امکانات رفاهی کامل تری مانند یخچال می باشد و بصورت جفت صندلی با ظرفیت حدود 40 نفر می باشند تعرفه این نوع اتوبوس ها از مناطق شهر تهران تا بهشت زهرا شامل سه ساعت اولیه ششصد و پنجاه هزار تومان وساعات مازاد به ازای هر ساعت اضافه دویست هزار تومان می باشد.

هزینه کنسلی این تیپ اتوبوس ها برای اعزام به بهشت زهرا تا دوساعت قبل از اعزام پانصد هزار تومان می باشد.

تعرفه واحدگشت

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :